Dan: 4. maj, 2018

Jn 15,13 Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Največja ljubezen je tista, ko nekdo iz ljubezni da življenje za drugega. Jezus sedaj o tej ljubezni govori, pozneje pa jo bo tudi dokazal. Ne ostane …

PETEK 5. VELIKONOČNEGA TEDNA Read More »