SREDA 6. VELIKONOČNEGA TEDNA

Apd 17,25c

… kajti on sam daje vsem
življenje in dihanje in vse.

Priznati svojo človeško omejenost in nepopolnost pomeni odpreti svoje srce “neznanemu” Bogu. “Neznani” Bog ni bog, čigar podoba bi izhajala iz naših človeških predstav in potreb, temveč je Bog, ki želi vstopiti v oseben odnos z nami kot dialoški partner, še več, kot tisti, ki nam neprenehoma podarja življenje in nas s svojim ljubečim pogledom vabi k sebi.
Prosimo Svetega Duha, naj nas usmerja po ozki in strmi evangeljski poti k temu pogledu.