VNEBOHOD

Mr 16,15

Pojdite po vsem svetu
in oznanite evangelij vsemu stvarstvu.

Bog želi, da bi se vsi ljudje zveličali in da bi vse stvarstvo postalo deležno človekovega odrešenja. Ko je Jezus Kristus odšel v nebo, nam je preko apostolov izročil poslanstvo oznanjevanja. Kajti, kot pravi pesem, Jezus nima drugih rok, nog, jezika, ušes kakor mojih.
Naj torej ne stojimo in gledamo v nebo kot Galilejci za Jezusom, temveč naj usmerimo svoj pogled raje v bližnjega, preko katerega se nam razodeva Jezusov obraz.