PETEK 6. VELIKONOČNEGA TEDNA

Apd 18,9b-10a

Ne boj se, ampak govori in ne umolkni!
Kajti jaz sem s teboj
in nihče se te ne bo dotaknil,
da bi ti storil kaj hudega.

Temeljna drža vsakega kristjana, ki je poklican, da pričuje za Kristusa z besedo in življenjem, je popolna predanost Kristusu Jezusu in zaupati v njegovo pomoč. Prerok je namreč le orodje v Božjem odrešenjskem načrtu, Božja milostna beseda pa je tista, ki resnično preobraža naša srca. Le tedaj, če bomo ohranjali to držo predanosti in zaupanja, bomo mogli vztrajati kot ponižni služabniki Besede (velikonočni pričevalci) tudi takrat, ko bomo doživljali osebni neuspeh, razočaranje in žalost.