SOBOTA 6. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 16,23b-24

Resnično, resnično, povem vam:
Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal.
Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu.
Prosíte in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno.

Jezus je s svojo smrtjo zmagal nad hudičem. Ker je Jezus vstal od mrtvih, je premagal smrt in s tem hudiča, kajti smrt je po hudičevi nevoščljivosti prišla na svet (Mdr 2,24). Sveti Duh nas bo uvedel v vso resnico, kar pomeni, da nas bo razsvetljeval, da bomo prav razumeli Jezusove besede, ne pa resnic, ki jih Jezus ni povedal. Ob pomoči Duha bomo iz Jezusovih besed črpali pobude in usmeritve za svoje življenje.