Dan: 12. maj, 2018

Jn 16,23b-24 Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosíte in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno. Jezus je s svojo smrtjo zmagal nad

Top