PONEDELJEK 8. TEDNA MED LETOM

Mr 10,18

“Dobri učenik, kaj naj storim,
da dosežem večno življenje?”
Jezus mu je rekel:
“Kaj me imenuješ dobrega?
Nihče ni dober razen Boga samega.

Mladenič pride k Jezusu, ker bi rad od njega zvedel, kako pravilno živeti. Jezus pa mu ne odgovori naravnost, ampak ga zanima, kaj je v njegovem srcu. Sprašuje ga po namenih. Tudi nas sprašuje Bog. Je za nas Bog le nekdo, ki naj nam daje napotke in nas vodi kot lutke? Bog nas želi svobodne, zato želi, da smo odgovorni za svoje dejanje. Ne živimo prav samo zato, ker je to božja zapoved, ampak naj bo naše življenje odmev tesnega odnosa z Bogom.