Dan: 3. junij, 2018

Mr 2,23-3,6 Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?« Ti pa so molčali. O, Gospod, kako smo podobni farizejem, ko ne vidimo in ne opazimo bistvenega, ampak samo postransko; ko ne

Top