ČETRTEK 9. TEDNA MED LETOM

Mr 12,28

“Eden izmed pismoukov ga je vprašal:
‘Katera je prva od vseh zapovedi?’
Jezus je odgovoril:
‘Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog,
je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega Boga,
iz vsega srca, iz vse duše,
z vsem mišljenjem in z vso močjo.”

Učitelj Jezusa ne skuša, ampak ga vpraša dobronamerno, ker so pismouki na to vprašanje različno odgovarjali in si zapoved ljubezni različno razlagali. V zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega ne gre zgolj za čutno ljubezen, temveč predanost Bogu, da vse naše služenje soljudem razodeva Boga.
Gospod, tvoja največja zapoved je znamenje in spoznanje, da smo tvoji učenci. Naj vsem ljudem izžarevamo, da se zavzemaš za vsakega človeka in očetovsko skrbiš za nas.