SOBOTA 9. TEDNA MED LETOM

Mr 12,42-44

“Prišla je tudi neka uboga vdova
in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant.
Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel:
‘Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.
Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja,
ta pa je dala od svojega uboštva vse,
kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.”

Pri darovih, ki so jih metali v zakladnico, ni šlo za množino daru, ampak za to, s kakšno ljubeznijo, žrtvijo, vdanostjo in vero je bil ta zaklad darovan. V vsem tem je vdova prekašala vse darovalce, ker je dala vse, kar je imela. Notranje se je popolnoma izročila Bogu.
Gospod, hvala Ti, da gledaš na srce in da nas po Jezusovem in Marijinem Srcu vzgajaš za velikodušnost in darovanje.