PONEDELJEK 10. TEDNA MED LETOM

Mt 5,3

“Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo…”

Evangeljska etika ni ukazovalna ali prepovedovalna ampak pripovedna; Jezus ne moralizira, ampak blagruje – toda predvsem tiste, ki jih svet zaničuje, tiste, ki so v kakršnikoli stiski. Ne zato, ker trpijo, temveč zato, ker imajo v teh najtežjih trenutkih priložnost, da se v polnosti zavedo svojega uboštva, svoje popolne odvisnosti od Boga – in zaupajo v Njegovo previdnost.
Zahteven miselni preobrat – toda drugače ne gre: nebeško kraljestvo ne trpi nobene poceni reklame.