Dan: 12. junij, 2018

Mt 5,13 “Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.” O, Gospod, kako malo okusa dajem temu svetu! Največkrat uresničujem to tvojo prispodobo

Top