ČETRTEK 10. TEDNA MED LETOM

Mdr 7,7.13-14

“Zato sem molil
in dana mi je bila preudarnost,
klical sem, in name je prišel duh modrosti…
ne skrivam njenega bogastva.
Ona je namreč za ljudi neizčrpno bogastvo,
tisti, ki ga izkoristijo,
si pridobijo prijateljstvo z Bogom.”

Vse, kar imamo, nam je dano od Boga – tudi naš razum. Brez te zavesti in ponižne hvaležnosti, ki se izraža v molitvi,
sleherna človeška znanost – tudi teološka – ostaja pritlehna: predrzno in napuhnjeno se razkazuje zato, da bi druge
obvladovala in razvrednotila. Prava modrost, modrost od zgoraj pa ima višji cilj: pripeljati ljudi do edinega
neizčrpnega bogastva, ki se imenuje prijateljstvo z Bogom.