ČETRTEK 11. TEDNA MED LETOM

Mt 6,7-15

Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke,
bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil.

Z mero katero mi merimo odpuščanje za druge, s taisto mero se bo tudi nam odmerilo naše. Jezus postavlja odpuščanje drugim pred odpuščanje nam, lahko je pa seveda tudi obratno; ko vidimo kako čudovite stvari je Bog za nas storil, lahko tudi mi , prevzeti nad tem, iz veselja, delamo drugim dobro, jim odpuščamo, nanje gledamo z božjimi očmi.