Dan: 15. julij, 2018

Am 7,12-15 Amos pa je odgovoril in rekel Amacjáju: “Nisem bil prerok in ne sin preroka, bil sem govedorejec in gojilec smokev. GOSPOD me je vzel izza črede in GOSPOD mi je rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹” Naše poslanstvo ni …

15. NEDELJA MED LETOM Read More »