15. NEDELJA MED LETOM

Am 7,12-15

Amos pa je odgovoril in rekel Amacjáju:
“Nisem bil prerok in ne sin preroka,
bil sem govedorejec in gojilec smokev.
GOSPOD me je vzel izza črede in GOSPOD mi je rekel:
›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹”

Naše poslanstvo ni odvisno od našega poklica, ki ga opravljamo, ali od naših staršev. S krstom postanemo božji otroci – Kristusovi oznanjevalci. Boriti se moramo za pravico in resnico, ter živeti, sveto, ker je svet naš Oče nebeški. V katerem koli poklicu ali stanu se nahajamo, smo dolžni oznanjati in pričevati za Boga.
Gospod, pomagaj mi spolnjevati tvojo voljo!