PONEDELJEK 16. TEDNA MED LETOM

Mt 12,15

“Veliko jih je šlo za njim.”

Jezus je Gospodov služabnik, poln blagosti in usmiljenja do ljudi, do zbeganih. Jezus spolnjuje prerokbe (napovedi) prihoda Mesije. Značilnost Jezusa, ki odrešuje, je v tem, da je ponižen, prizanesljiv, poln ljubezni do vseh. Prav zaradi teh značilnosti je upanje za narode. Jezusov učenec naredi vsako dobro, ki ga more, in s sredstvi, ki so mu na razpolago, a vedno mora ohraniti značilnosti delovanja njegovega Učitelja.
Imam podobne značilnosti kot Učitelj? Privlačim druge nase, ali jih vodim k Jezusu?