PETEK 17. TEDNA MED LETOM

Mt 9,37

Tedaj je rekel svojim učencem:
“Žetev je obilna, delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve,
naj pošlje delavce na svojo žetev.”

Gospod, vsaka beseda, ki si jo izrekel, vedno znova razkriva tvoje spoštovanje do mene. Ničesar mi nočeš vsiliti. Sam se moram izbrati, kaj od tega, kar mi ponujaš, bom sprejel in kaj bom zavrnil. Odgovornost za delavce na Očetovi žetvi si prepustil meni. Tvoja spodbuda mi postavlja vprašanje, ali te delavce potrebujem, ali potrebujem duhovnike. Vprašanje gre še dlje, sega še veliko bolj globoko: ali sploh potrebujem tebe, svojega Boga? Dokler Boga na bom potreboval, toliko časa ne bo pošiljal delavcev na žetev.
Gospod, čeprav sam tega ne vem vedno, vendar vem, da ti veš, da te potrebujem bolj kakor naslednji vdih zraka v svoja pljuča. Zato te prosim, daj nam duhovnikov!