PONEDELJEK 19. TEDNA MED LETOM

Ps 148

Aleluja!
Hvalite GOSPODA z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga, vsi njegovi angeli,
hvalite ga, vse njegove vojske!
kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi vladarji na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in dečki!

Aleluja – vzklik veselja – mi vedna znova prihaja na ustnice. Kako veliko je Gospodovo veličastvo, kako velike reči nam je storil. On je zares velik in vsega spoštovanja vreden. On je resnično naš Bog.
Gospod, hvala ti za vse!