SREDA 20. TEDNA MED LETOM

Ezk 34,1-11

Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč:
Sin človekov, prerokuj proti Izraelovim pastirjem, prerokuj in jim reci:
O, pastirji! Tako govori Gospod BOG:
Gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe!
Ali niso pastirji dolžni pasti črede?
Mleko uživate, z volno se oblačite, tolste živali koljete, črede pa ne pasete.
Oslabelih niste krepčali, bolnih niste ozdravljali, polomljenih niste obvezovali,
razkropljenih niste vodili nazaj, izgubljenih niste iskali,
temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno.

Različne so službe in odgovornosti, ki jih v njih nosimo vendar nas prav vse obvezuje zapoved ljubezni do bližnjega in do Boga. Gorje nam, ki ne damo lačnemu jesti in žejnemu piti, kajti milost, da bi dali Bogu kar je njegovega nam je bila dana, pa smo jo zaradi dobrin, ki so pošle izgubili. Podelimo dobrine, ki smo jih prejeli od Gospoda in mu jih po našem bližnjem z ljubeznijo in hvaležnostjo vrnimo. Tako bomo tudi mi deležni usmiljenja, ko bomo zanj prosili.