SV. JERNEJ

Jn 1,47-50

Ko je Jezus videl, da Natánael prihaja k njemu, je rekel o njem:
“Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.”
Natánael mu je dejal: “Od kod me poznaš?”
Jezus mu je odvrnil: “Preden te je Filip poklical,
sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.”
Natánael mu je odgovóril:
“Učitelj, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.”
In Jezus je odgovóril in mu rekel:
“Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ?
Še več kot to boš videl.”

S preprostim pogovorom, Jezus, si osvojil srce svojega učenca in apostola in mu obljubil velike reči. S teboj je hodil in učil si ga, kako naj oznanja tvoje kraljestvo. Slednjič si ga vanj tudi sprejel.
Pomagaj mi, da bodo moji bližnji tudi po mojih preprostih besedah verovali vate, da se skupaj napotimo po poti v tvoje kraljestvo.