ČETRTEK 21. TEDNA MED LETOM

1 Kor 1,1-9

Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu
za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu,
kajti v njem ste vsestransko obogateli
v vsej besedi in v vsem spoznanju.

Velikokrat se niti ne zavedam, da se je Bog tako ponižal, da je postal človek, in to samo zato, da bi nas odrešil.
Toda s tem je tudi povzdignil človeški rod.
Gospod, naj Ti bom vedno hvaležen za Tvoj največji dar!