Dan: 16. september, 2018

Jn 3,14 “… Sin človekov mora biti povzdignjen… “ Za Jezusa je pomembno, da je povzdignjen nad človekov greh, zlobo, smrt. Ko je povzdignjen, vse odrešuje z nebeške višine neskončne in usmiljene ljubezni.Povzdignjen odrešuje, kjer hrepenijo po njegovem odrešenju. Bistvo njegovega

Top