PETEK, 27. TEDNA MED LETOM

Lk 11,15-26

Ko močni z orožjem varuje svoj dom,
je varno njegovo premoženje.
Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga,
mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal,
in razdeli svoj plen.
Kdor ni z menoj, je proti meni,
in kdor z menoj ne zbira, raztresa.

Naša rešitev je le v tem, da izberemo pravo orožje. Kdo je naše orožje?
Gospod Bog, edini in najvišji, On je naša edina obramba.
Le pod njegovim vodstvom ima moje življenje smisel.
Gospod vodi me v boju z nevero!