PETEK 34. TEDNA MED LETOM

Lk 21,29-33

Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa nikakor ne bodo prešle.

Gospodova beseda je trdna in ostane na veke. To lahko razberemo iz večine odlomkov, ki se berejo v zadnjih dnevih cerkvenega leta. Vsa besedila so izrazito usmerjena eshatološko, v božje kraljestvo, ki prihaja med nas. Na nas pa je, da se damo voditi božjemu Duhu, ki bdi nad nami, da bomo tako ob koncu časov pripravljeni vstopiti v stik z Bogom, z Besedo, ki vse ureja.