Dan: 5. november, 2018

PONEDELJEK 31. TEDNA MED LETOM

Ps 130,3 Če boš pozoren na krivde, o GOSPOD, Gospod, kdo bo mogel obstati? Zamislite si, da bi bili v vlogi Boga. Da bi mogli nadzorovati svet, da bi morali biti povsod na svetu prisotni, da bi morali ljudi klicati, jih

Top