TOREK 31. TEDNA MED LETOM

Flp 2,6-8

Čeprav je bil namreč v podobi Boga,
se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izpraznil tako,
da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako,
da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.

Bog se spusti med ljudi. Pa ne tako. Z žezlom. Ne z vojsko. Pa ne z večinskimi deleži v podjetjih, ne z polnimi bančnimi računi. Rodi se največji in najlepši k najmanjšim. Najbolj bogat postane najbolj reven.
Lahko bi se rodil vladarju. Lahko bo se rodil na dvoru. Najverjetneje bi bil deležen še boljšega izobraževalnega programa kot v domači “tišlariji”. A hotel je k tebi in k meni v vse najbolj boleče kotičke življenja. Tukaj in zraven tebe je. A brez prednosti, brez bližnjic. Bog se je hotel pokoriti temu kar je sam ustvaril.