Dan: 8. november, 2018

Flp 3,19 Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo zemeljske stvari. Smo v informacijski dobi. Veliko večjo vlogo v našem življenju dobiva tisto, kar vidimo. Včasih smo ljudje veliko več poslušali. Pravijo, da …

ČETRTEK 31. TEDNA MED LETOM Read More »