TOREK 32. TEDNA MED LETOM

Lk 17,10

Tako tudi vi, ko naredite vse,
kar vam je bilo ukazano, govorite:
“Nekoristni služabniki smo;
naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.”

Toliko stvari sem že danes naredil. Za vsako od teh bi rad slišal pohvalo, potrditev mojega dela. Želel bi, da bi bila vsa moja dela opažena pri ljudeh. Ali ni vse, kar smo in kar imamo, od Boga. On je ustvaril nas in vse stvari na svetu. Ali ni zato vse naše delo le vračanje tega kar nam je dal, njemu? Bog bo poplačal naš trud.
Gospod, vse moje delo vključuj v svoj odrešenjski načrt. Naj v vsem, kar delam, iščem tebe.