Dan: 14. november, 2018

Tit 3,7 Tega (Svetega Duha) je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo. Sveti Duh moli v nas in naše molitve dopolnjuje, da so popolnejše prinesene …

SREDA 32. TEDNA MED LETOM Read More »