SREDA 32. TEDNA MED LETOM

Tit 3,7

Tega (Svetega Duha)
je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu
obilno izlil na nas, da bi,
opravičeni po njegovi milosti,
postali dediči večnega življenja,
v katero upamo.

Sveti Duh moli v nas in naše molitve dopolnjuje, da so popolnejše prinesene Bogu. On je tisti v moči katerega spoznavamo Jezusa, živečega na zemlji, navzočega v kruhu in v Božji besedi, za Božjega sina. On je tisti, ki razsvetljuje naš um in ga nagiba k dobremu.
Res velika milost, o Bog, da si nam dal Svetega Duha, po njem imamo poroštvo večnosti.