Dan: 14. november, 2018

SREDA 32. TEDNA MED LETOM

Tit 3,7 Tega (Svetega Duha) je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo. Sveti Duh moli v nas in naše molitve dopolnjuje, da so popolnejše prinesene

Top