PONEDELJEK 34. TEDNA MED LETOM

Lk 21,1-4

Resnično, povem vam:
“Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi.
Vsi ti so namreč vrgli dar od svojega preobilja,
ta pa je dala od svojega uboštva vse,
kar je imela za življenje.”

Dar je nekaj, kar je nekomu podarjeno brez plačila. Zelo pomemben pa je namen, kako mi podarimo dar. Ali smo kot siromašna vdova, ki je dala vse, ali pa smo kot farizeji, ki so dajali samo zato, da se je videlo, da nekaj dajo. Ko se odpovemo nečemu in to podarimo nekomu, ki nima, je ta naša odpoved, če je zaresna, podarjenemu podala srečo, ljubezen in nekaj za življenje.