1. ADVENTNA NEDELJA

Lk 21,25-28

Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi,
v zmedi zaradi bučanja morja in valov.
Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega,
kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale.
In tedaj bodo videli Sina človekovega
priti na oblaku z močjo in veliko slavo.

Konec časov bodo nakazovali tudi kozmični dogodki. Veliko grozo prestavlja povodenj ali pa besneče morje z visokimi valovi. Ob takem stanju se bodo ljudje začeli deliti na dva tabora: v prvem bodo tisti, ki jih je strah, v drugem pa tisti, ki jih navdaja veliko upanje, zato bodo z vzdignjenimi glavami pričakali svoje odrešenje. Opazovali pa bodo takrat Sina človekovega, ki jih bo prišel iskat.