SREDA 1. ADVENTNEGA TEDNA

Iz 25,6-10a

GOSPOD nad vojskami bo na tej gori (Sinaju) pripravil vsem ljudstvom
gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini,
s sočnimi in mozgatimi jedmi,
s prečiščenimi žlahtnimi vini.

Gospod vsega stvarstva se je sam prepasal in šel ter streže človeku. To mu ni v breme in nadlego; to rad in z veseljem počne. Za hrano pa nam daje najodličnejše jedi in vino: telo in kri svojega Sina. In njegova gostija nikoli ne mine in vsi so povabljeni nanjo. Dajmo, povabimo še koga na to gostijo. Pa ni treba z besedami, ker so te včasih tako plehke, ali pa so razumljene tako, ampak z besedami svojega življenjskega zgleda.