Dan: 21. december, 2018

21. DECEMBER, PETI DAN BOŽIČNE OSEMDNEVNICE

Lk 1,39-45 “Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?” Marija uči kristjana, kako naj živi notranje življenje, v zbranosti z Bogom, ki je navzoč v njegovem

Top