BOŽIČ

Iz 9,1b.5

Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba.
Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah, imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče, Knez miru.
Oblast se bo širila in miru ne bo konca.

O Bog, v največji stiski v zgodovini božjega ljudstva si zbudil upanje in obljubil odrešenje, ki ni prišlo od velikašev, ampak izmed preprostih.
Jezus, v največji stiski v zgodovini človeštva nam utrjuješ upanje in nam prinašaš odrešenje, ko prihajaš kot nebogljen otrok.
In slama v jaslih postaja knežji prestol; in nevrednost naših src postaja prebivališče Močnega Boga.