SV. ŠTEFAN, prvi mučenec

Apd 6,8-10

Štefan pa je bil poln milosti in moči
in je delal velike čudeže in znamenja med ljudmi.
Toda vstali so nekateri …
ter se prerekali s Štefanom.
In niso se mogli ustavljati modrosti in Duhu, v katerem je govóril.

V moči tvojega Duha, o Bog, je bil Štefan sposoben spregovoriti in pričevati za svojega Odrešenika. In to celo tako daleč, da je v pričevanje ponudil svoje življenje.
Tudi jaz sem prejel tega Duha, tudi jaz si želim pričevati za Boga, a me je vse prevečkrat strah. Morda ne toliko kamnov, ki bi prileteli vame, kot besed zasmeha, ki bi me lahko potrle. Duh moči, Duh modrosti, bodi z mano, da bo vse moje življenje postalo za bližnje živ dokaz božje ljubezni.