SV. JANEZ EVANGELIST

1 Jn 1,1

Kar je bilo od začetka,
kar smo slišali,
kar smo na svoje oči videli,
kar smo opazovali
in so otipale naše roke,
to vam oznanjamo:
Besedo življenja.

So besede življenja in besede smrti, besede, ki oživljajo in besede, ki morijo. In so prazne besede, v katerih ni življenja in kamor tudi smrt ne more vstopiti.
Katerim besedam raje nastavljam svoje uho? Katere me pritegnejo, da vstopim v razgovor z njimi? Katere si končno privzamem za svoje in jih podajam dalje?
Če sem učenec, apostol, evangelist, na prestolu mojega srca domuje Beseda Življenja in so moje besede njen odjek.