Mesec: januar 2019

ČETRTEK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 16,15-17 Rekel jim je: “Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja:

Top