ČETRTEK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 16,15-17

Rekel jim je: “Pojdite po vsem svetu
in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen,
kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
Tiste pa, ki bodo sprejeli vero,
bodo spremljala ta znamenja:
v mojem imenu bodo izganjali demone,
govorili nove jezike …

Naša vera je pogosto vsakdanja praksa, če že ne kar samo nedeljska rutina hoje k maši. Morda kdaj primaknemo kak tolar “za revne”. Vidimo, kako si je Jezus to zamislil malo drugače. Kot kristjani smo POSLANI, naše življenje MORA biti drugačno. Dolžni smo pričevati o in za svojega Boga, dolžni smo biti njegove podobe v svetu. In Gospod bo naše pričevanje “nadgradil” s svojim čudežnim pričevanjem. Če nismo prijatelji in podobe Kristusa, je naše krščanstvo samo maska.