Dan: 2. januar, 2019

SV. BAZILIJ IN GREGOR, škofa in cerkvena učitelja

Ps 97,1 Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela! Njegova desnica mu je pomagala njegov sveti laket. Prepevajmo Gospod, ker je z nami in nas bo spremljal, blagoslavlja in vodil tudi v tem letu. On dela čudovita dela in

Top