SV. BAZILIJ IN GREGOR, škofa in cerkvena učitelja

Ps 97,1

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Njegova desnica mu je pomagala
njegov sveti laket.

Prepevajmo Gospod, ker je z nami in nas bo spremljal, blagoslavlja in vodil tudi v tem letu. On dela čudovita dela in če mu damo sami sebe na razpolago bo ta dela mogel storiti tudi po nas. Daj nam Torej Jezus moč, da bomo vsak dan pozabljali nase, na svoje sebične želje in tako dajali prostor Tebi, ki si življenje ljubeči Gospod.