PONEDELJEK 2. TEDNA MED LETOM

Mr 2,18-22

Jezus jim je rekel:
“Ali se morejo svatje postiti, ko je ženin med njimi?
Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti.”

Če sta post in pokora v Stari zavezi pripravljala vernika na mesijev prihod, potem učenci tega posta ne potrebujejo več, saj je mesija že med njimi. Tudi po vstajenju in vrnitvi k svojemu Očetu Kristus ostaja prisoten v svoji Cerkvi in med kristjani. Kristjan živi torej iz gotovosti Gospodove prisotnosti in iz upanja na Njegov drugi prihod v slavi. Post in pokora pa kristjanu pomagata, da ostaja njegovo srce čisto, svobodno, usmiljeno in napolnjeno s Sv. Duhom do Gospodove vrnitve. Krščanstvo prinaša novega duha, zato kristjan potrebuje nov način življenja (novo prakso) in tudi nove ustanove, ki mu pomagajo živeti novega duha.