Dan: 22. januar, 2019

TOREK 2. TEDNA MED LETOM

Mr 2,23-28 Nato jim je govoril: “Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov gospodar tudi sobote.” Ko gre za Božjo postavo in za ljubezen do Boga in do človeka, ne moremo imeti tesnega srca

Top