TOREK 2. TEDNA MED LETOM

Mr 2,23-28

Nato jim je govoril:
“Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.
Zato je Sin človekov gospodar tudi sobote.”

Ko gre za Božjo postavo in za ljubezen do Boga in do človeka, ne moremo imeti tesnega srca pri moralnem odločanju, ko nas vsakdanji dogodki izzivajo k dejanju. Vse mora služiti ljubezni do Boga in do bližnjega. Izjava “Sin človekov je gospodar sobote” izraža versko zavest prve krščanske skupnosti, da Jezus ni le tisti, ki more zakon sobote razložiti, marveč je on hkrati tisti, ki ga sme spremeniti. Kristjan pozna pomen in pomembnost poslušnosti Cerkvi in njeni razlagi Božje besede, hkrati pa se zaveda velike odgovornosti, da v poslušnosti Resnici svojo svobodo živi in razvija, da ne bi zgrešil osebne poklicanosti in poslanstva za druge.