SREDA 2. TEDNA MED LETOM

Mr 3,1-6

Njim pa je rekel:
“Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?”
Ti pa so molčali.
Jezno jih je premeril z očmi
in žalosten nad zakrknjenostjo njihovih src rekel človeku:
“Iztegni roko!”
Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena.

Rešiti življenje v nevarnosti, opraviti dobro delo: to je bilo za prve kristjane življenjsko pravilo. Uresničevanje tega pravila zdrži napad kogarkoli… Zoper to pravilo je težko koga v resnici in pravici napasti, ali mu očitati, da je napak ravnal. Vendar pa kljub razvidni in neoporečni resničnosti in pravičnosti pravičnega, njegov nasprotnik lahko ostane zakrknjen in zaprt do razvidnosti resnice… Kristus, ki je resnica, se pusti najti vsakemu srcu, a slednje mora biti iskreno očiščeno in željno spoznati in služiti resnici, celotni resnici… Pot spoznanja in sprejetja resnice je lahko dolga. Za to je potrebno celo življenje…