PETEK 2. TEDNA MED LETOM

Mr 3,13-19

Nato je šel na goro in poklical k sebi,
katere je sam hotel. In odšli so k njemu.
Postavil jih je dvanajst, ki jih je imenoval tudi apostoli,
da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat
ter bi imeli oblast izganjati demone.

Jezus svobodno IZBIRA in kliče tiste, ki bodo verjetno najbolj radodarni pri ODGOVORU na njegovo povabilo. Dvanajst spominja na 12 rodov starega Izraela in je hkrati temelj za novi Izrael, Cerkev. Prvi je Peter, Skala, glava dvanajsterih; zadnji je Juda, izdajalec. Slednjega niti skupno življenje z Jezusom ne bo obvarovalo pred slabo uporabo lastne svobode! Velika je skrivnost človekove svobode in nepreklicnega Božjega spoštovanja le-te! Poklicanost je skrivnost in je poslanstvo. Živimo jo v molitvi, razmišljanju, v življenju z Gospodom. Zato je evharistija nepogrešljiva osnova, izvir za vsakega ‘poslanega’ (apostola).