SOBOTA 2. TEDNA MED LETOM

Mr 3,20-21

Nato je prišel v hišo.
Spet se je zbrala množica,
tako da še jesti niso utegnili.
Ko so njegovi to izvedeli,
so odšli, da bi se ga polastili,
kajti govorili so, da ni priseben.

Polastiti se daru, resnice, Božjega Sina – je nasilje duha, ki uničuje. V duhovnem življenju ni lastništva: je le občudovanje, sprejemanje-verovanje, dajanje, darovanje. Kar hočeš zadržati, to uničiš in se uničiš. Ne gre za oprijeti se, marveč za ‘biti z’ in podariti. Koliko duhovniških in redovniških poklicanosti in pomembnih pobud v življenju Cerkve je bilo zadušenih zaradi posesivnosti najbližjih družinskih članov, ali sobratov kristjanov. Res pa je tudi, da mnogi poklicani niso zmogli v sebi dovolj ustvarjalne in vesele svobode, da bi pretrgali vezi s svojo družino in sledili le Gospodu in njegovi Cerkvi… Ker je Gospod Prvi in Največji, zahteva VSE, da bi lahko vse DAL…