TOREK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 3,33-35

Odgovoril jim je:
“Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?”
In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega,
in rekel: “Glejte, to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč uresničuje Božjo voljo,
ta je moj brat, sestra in mati.”

Kdaj se lahko počutimo prijetno zavarovane v tej naši cerkvi, veliki družini, kjer je poskrbljeno za naš telesni in dušni blagor, varno in zagotovljeno nas vodi v nebesa. Pa nas začudi Jezus – ne mi da smo njegovi, ampak tisti, ki izpolnjujejo njegovo voljo; tisti, ki mu sledijo, so njegovi.
Bog ne pozna nobenih drugih “vez” kot so srčne vezi, kot je iskrena pripadnost njemu samemu. In s tega stališča je zahteven! Cerkev nas rešuje, če se v njej do smrti darujemo, nikoli pa, če nam je le skrivalnica za pasivnost ali dvomljive igrice.