SVEČNICA

Lk 2,22-24

Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi,
so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda,
kakor je zapisano v Gospodovi postavi:
Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu,
in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi:
dve grlici ali dva golobčka.

Vsak otrok je darovan staršem in ni njihova last. Dejansko je posinovljen Božji otrok. Darovanje v stari zavezi in krst v novi zavezi sporočata prav to. Marija in Jožef sta morala rasti v svoji starševski vlogi, kar je še posebej vidno pri dvanajstletnem Jezusu v templju, ko reče staršema: “Kako, da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?” (Lk 2,49)