TOREK 5. TEDNA MED LETOM

Mr 7,1-13

S svojim izročilom, ki ga izročate,
razveljavljate Božjo besedo.
In še veliko podobnega delate.

Ta opomin ne velja nič manj za vse nas, v našem “modernem” svetu. Velja za duhovnike, velja za škofe, velja za laike. In to besedo je treba vzeti zelo zares. Vse nas zavezuje, da se vedno znova odpiramo Svetemu Duhu, da ne zadušimo Božje besede s svojo.
Ali puščamo Bogu njegovo besedo, ali pa mogoče svojo besedo označimo za Božjo?