PONEDELJEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,11-13

Tedaj so prišli farizeji in začeli razpravljati z njim;
preizkušali so ga s tem,
da so od njega zahtevali znamenje z neba.

Ljudje velikokrat zahtevajo od nas preverljiva znamenja za obstoj Boga. S tem nas ne malo kdaj spravijo v zadrego. Težko je dokazovati srcem, ki so se že odločila, da Boga ni. Lahko jim prinesemo tisoč in en dokaz, če ne bodo videli svoje enkratnosti in veličine svojega bližnjega, so besede zaman.
Zato jim tudi Jezus ni želel dati znamenja.