TOREK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,14-21

Kaj še vedno ne razumete in ne uvidite?
… Ali imate srce zakrknjeno? …
Mar še vedno ne uvidite?

Veliki duhovniki in farizeji so bili v njegovih očeh sinonim za slepe, ki so v Bogu rajši videli pravne predpise kot pa ljubečega Očeta. Jezus se neha čuditi, da tudi njegovi učenci ne premagajo te duhovne slepote.
Zato jim izreče tri vprašanja s katerimi skuša razbiti njihovo nevero.