ČETRTEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,27-33

“Kaj pa vi pravite, kdo sem?”
Peter mu je odgovoril in rekel:
“Ti si mesija.”
Strogo jim je prepovedal,
da bi to komu povedali.

To Jezusovo vprašanje svojim učencem, je namenjeno tudi nam. Z njim želi prebuditi vprašanja kdo je za nas On?; kaj mi pomeni On za moje življenje?; zakaj bi ga moral upoštevati?
To so vprašanja, ki nas bodo spremljala celo življenje. Ob njih bomo rasli ali pa padali.