PETEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,34-38; 9,1

“Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ
ter hodi za menoj.”

Odpovedati se sebi in vzeti svoj križ so besede, ki niso enkratna dejanja. To so trenutki, ki tvorijo mozaik našega življenja. Barve se bodo prelivale, čim večkrat bomo te besede uresničevali. V tišini pred Bogom se bomo lahko kdaj pa kdaj ozrli nazaj na svoje življenje.
Če bomo pozorno pogledali bomo na mozaiku svojega življenja lahko odkrili Jezusov obraz.