7. NEDELJA MED LETOM

Lk 6,27-38

…delajte dobro tem, ki vas sovražijo…

Ljubezen ni predvsem notranja drža usmiljenja. Tako kot vsaka ljubezen se izraža bolj v dejanjih kot v besedah in omogoča, da drugi postane deležen tega kar je moje in mene samega.
Vere ni brez dejanj, tako ljubezni do sovražnikov ni brez dejavnosti podprte s fantazijo in domišljijo. Najtežje je znati delati dobro sovražniku. Ne gre za kakršnokoli dobro, opravljeno s stisnjenimi zobmi, ki vznejvojli in kaže mojo vzvišenost v takih srečanjih. Gre za dobro, ki je dobro zanj, ne zame. Dobro, ki ga naredim sovražniku, pa se je rodilo v moralizmu, vodi k njegovi še večji zakrknjenosti in moji neumni prenapetosti. Ljubezen pa, ki daje novo srce, zna dati tudi nove oči in novo inteligenco, sposobno vduhu razklikovati, kaj je dobro za drugega.